Cyflwyniad Byr i beiriannau papur toiled

Defnyddir papur cartref yn bennaf ar gyfer hylendid dyddiol pobl.Mae papur toiled ei hun yn ddefnydd traul a rhaid ei brynu dro ar ôl tro.Mae'r gynulleidfa'n gymharol eang, ac yn y bôn dylai pob cartref ei brynu.Gyda'r galw cynyddol am bapur toiled, mae'r galw am offer prosesu papur toiled hefyd yn cynyddu.

Mae offer prosesu papur toiled yn cynnwys offer prosesu papur toiled rholio ac offer prosesu papur sgwâr yn ôl gwahanol gategorïau o bapur toiled.

Mae offer prosesu papur toiled rholio yn cynnwys yn bennaf ailddirwyn papur toiled, torri llifiau band neu dorri llif pren, a pheiriant pecynnu.Fel rheol, mae papur toiled yn cael ei ailweirio mewn haenau 1-6.Ar ôl troellog, caiff ei rannu'n roliau bach a'i becynnu'n gynhyrchion gorffenedig.

news1

Mae'r offer prosesu papur toiled sgwâr yn cynnwys peiriant plygu napcyn, peiriant cyfrif dalennau a pheiriant pecynnu yn bennaf.Wedi'i blygu i mewn i napcyn sgwâr neu betryal, ar ôl sawl darn o is-becynnu, caiff ei becynnu i fagiau o napcynau coeth.

Mae papur toiled sgwâr hefyd yn cynnwys papur meinwe wyneb a phapur tywel llaw.Mae'r ddau fath o bapur yn cael eu plygu gan beiriant plygu gwahanol.Mae papur deunydd papur meinwe'r wyneb fel arfer yn fwy elastig a llyfn, gyda gwythien ysgafnach.Mae papur meinwe wyneb yn gyfeillgar i'r croen, felly gellir ei ddefnyddio i fod yn dywel tafladwy i glirio corff.Gall papur tywel llaw amsugno lleithder ar y corff yn hawdd a chadw'n gyfan, yn enwedig ar ôl golchi dwylo.

news2

Gan fod yn well gan ddefnyddwyr gynhyrchion meddal, trin da a hardd, mae cyflenwr offer prosesu papur toiled yn gwella'r broses yn gyson.Gall prynwyr ddewis boglynnu dwy ochr, dyfais lamineiddio gludo a dyfais cotio hufen i newid meddalwch papur toiled ar yr offer.O'i gymharu â boglynnu un ochr, nid yn unig mae effaith boglynnu dwy ochr y cynnyrch gorffenedig yn gyson, ond hefyd nid yw'n hawdd lledaenu pob haen o bapur wrth ei ddefnyddio.Mae gan y patrwm boglynnog synnwyr tri dimensiwn cryf a phatrwm clir, sy'n gwneud i'r cynnyrch cyfan edrych yn fwy gradd uchel, yn dod â phrofiad mwy boddhaol i ddefnyddwyr a mwy o enillion i weithgynhyrchwyr.


Amser post: Tach-19-2021